Klarspråksutbildning

Hur är skrivtraditionen på ditt företag? Har du och dina kollegor behov av att lära er skriva klart och tydligt för att bättre nå fram till er målgrupp?

Jag kan hjälpa er!

Vad?

Min klarspråksutbildning omfattar alla nivåer av språket, såsom ordval, meningsbyggnad, styckeindelning och disposition. Men jag tar även upp textens form och val av innehåll. Ni som deltar kommer att vara aktiva under utbildningen och få många övningsexempel där ni får träna på att skriva klarspråk. Utbildningen är cirka tre och en halv timme lång inklusive paus på 15 minuter.

Varför?

Ett vårdat, enkelt och begripligt språk är grunden för ditt företags trovärdighet. Genom att lära er grunderna i hur ni skriver klarspråk och att öva på att skriva klarspråk kommer ni att ha bättre förutsättningar att nå fram med ert budskap.

Hur?

Jag håller en utbildning i klarspråk för dig och dina medarbetare. Utbildningen är cirka tre och en halv timme lång och omfattar såväl teori som praktik. Före utbildningen kommer jag att behöva några texter från er för att kunna anpassa utbildningen utifrån er verksamhet och era texttraditioner.

Var?

Jag kommer till ditt företag och håller utbildningen. Alternativt ordnar ni en lokal där vi kan vara. Observera att jag endast i undantagsfall åtar mig att hålla klarspråksutbildningar utanför Örebro län.

När?

Vi bokar in en dag och tid som passar både er som företag och mig. Jag har ett vanligt kontorsjobb utöver min språkkonsultverksamhet så jag behöver lite framförhållning för att kunna boka in en utbildning.

%d bloggare gillar detta: