Textredigering

Har du en viktig text som bara måste bli korrekt? Behöver du någon som ser över så att texten har rätt stil och ton, tilltal, ordval och meningsbyggnad? Eller har du behov av mer omfattande redigering av din text, utifrån mottagare och syfte?

Jag kan hjälpa dig!

Varför?

En språkligt korrekt text med en tydlig röd tråd ger läsaren en god bild av dig och ditt företag. Genom att anpassa språket efter mottagaren har du större chans att nå fram med ditt budskap.

Vad?

Textredigering delas in i fyra nivåer: korrekturläsning, språkgranskning, lättare textredigering samt mer omfattande textredigering. Du bestämmer vilken nivå du vill att jag lägger mitt arbete på. Varje nivå omfattar de föregående nivåerna, det vill säga nivå 2 omfattar även nivå 1 och så vidare.

Nivå 1, korrekturläsning: Kontroll och korrigering av stavning, ordböjning, avstavningar, kommatering, meningsbyggnad, syftningsfel och inkonsekvens i ordval.

Nivå 2, språkgranskning: Utöver det som ingår i nivå 1 anpassar jag även språket utifrån mottagare och syfte. Är ordvalet rätt? Är meningsbyggnaden tydlig? Är stil och ton anpassade till mottagaren? Är samband och sammanhang i texten tydliga?

Nivå 3, lättare textredigering: Det som ingår i nivå 1 och 2 samt ändring av textens disposition och form om det behövs. Det kan till exempel innebära att jag flyttar om i texten, ändrar i styckeindelningen och lägger in mellanrubriker för att göra sambanden tydligare och ge texten bättre flyt.

Nivå 4, mer omfattande textredigering: Det som ingår i nivå 1–3. Utöver detta omfattar nivå 4 omfattande bearbetning av texten, till exempel för en ny mottagare eller ett nytt syfte.

Hur?

Du skickar hela eller delar av din text till mig via mejl så att jag kan bedöma hur lång tid redigeringen kommer att ta. Meddela mig vilken textredigeringsnivå du vill att jag lägger mig på och när du vill att jag är klar med texten.

När jag är klar med din text återkommer jag till dig med den redigerade texten inklusive eventuella kommentarer om ändringar eller ändringsförslag.

När?

Om du vill anlita mig för textredigering av din text är det bara att du kontaktar mig så lägger vi upp en tidsplan.

Var?

För textredigering behöver vi inte träffas, utan vi kan sköta kontakten via mejl och telefon.

%d bloggare gillar detta: